Product was successfully added to your shopping cart.
0รายการ

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

สินค้ามีปัญหาจากการผลิต

โปรดแจ้งรายละเอียดปัญหาที่พบโดยละเอียด พร้อมแนบรูปประกอบ และข้อมูลการสั่งซื้อ มาที่ info@favlens.com ในหัวข้อ “แจ้งปัญหาสินค้า: ใบสั่ง xxxxx”
เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ฝ่ายดูแลลูกค้าจะติดต่อกลับภายใน 12 ชั่วโมงทำการ
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่ได้รับเกิน 1 เดือนทุกกรณี (นับจากวันที่ได้รับของอ้างอิงตามหมายเลขติดตามพัสดุ)

ลูกค้าสั่งของผิด (ผิดรุ่น, สี, สายตา)

สามารถส่งเปลี่ยนได้ หากสินค้ายังไม่เปิดใช้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และได้รับสินค้าไม่เกิน 1เดือน
ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน และชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ (คิดตามหน้ำหนักสินค้ารวมค่าอุปกรณ์ห่อเริ่มต้นที่ 50 บาท)
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความต้องการเปลี่ยนสินค้า และรับที่อยู่สำหรับส่งสินค้าคืน

ทางร้านจัดส่งสินค้าผิด (ผิดรุ่น, สี, สายตา)

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ตามช่องทางติดต่อที่สะดวก ทางเราจะดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ท่านโดยเร็วที่สุด

การคืนเงิน

ทางร้านไม่มีนโยบายการคืนเงินสำหรับสินค้าที่จัดส่งแล้วทุกกรณี

ในกรณีลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อก่อนสินค้าถูกจัดส่ง โอนเงินเกิน โอนเงินผิดบัญชี
สามารถติดต่อเราพร้อมหลักฐานการโอนเงินเพื่อรับคืนเงินได้ 2 ช่องทาง

1. โอนเงินคืน (หักค่าธรรมเนียมการโอนข้ามเขตตามจริง ถ้ามี)
2. รับคืนเป็นแต้มสะสม