Product was successfully added to your shopping cart.
0รายการ

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนแทคเลนส์ Neo Cosmo

สำหรับผู้ที่สนใจรับคอนแทคเลนส์ Neo Cosmo ไปวางจำหน่าย รบกวนดูรายละเอียดเงื่อนไขด้านล่างนี้

เงื่อนไขการขอเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนแทคเลนส์ Neo Cosmo

1. ตัวแทนจำหน่ายจะต้องเป็นร้านแว่นตา หรือขายสินค้าเสริมความงาม (Beauty Store) ที่มีหน้าร้านและจดทะเบียนการค้าแล้วเท่านั้น
2. ส่งรายละเอียดขอเป็นตัวแทนจำหน่าย (ชื่อผู้ติดต่อ / ชื่อร้าน / สถานที่ตั้ง / เบอร์ที่สะดวกติดต่อ) มาที่อีเมล info@favlens.com หรือไลน์ @favlens เพื่อขอรายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่าย